Ongewoon voorval bij een Natura 2000-activiteit

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de natuur, de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

Bij een Natura 2000-gebied kunt u denken aan een berg afval dat illegaal is gestort, een ernstig olielek van de graafmachine waarmee u in het gebied werkt, de luchtwasser van uw emissiearme stal werkt niet goed waardoor meer stikstof vrijkomt dan de bedoeling is etc.

Voert u een Natura 2000-activiteit uit, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert in of nabij een Natura 2000-gebied, dan willen wij ook graag dat u dit direct bij ons meldt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen. 

Welke regels gelden voor u?

Als u een Natura 2000-activiteit uitvoert, dan gelden er algemene regels met betrekking tot een ongewoon voorval:

  • vooraf neemt u maatregelen om het risico op een ongewoon voorval zo klein mogelijk te maken
  • als er toch iets mis gaat, neemt u direct maatregelen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden
  • als er toch iets mis gaat, dan laat u ons dat direct weten
  • na een ongewoon voorval neemt u maatregelen om herhaling te voorkomen

Contact

Twijfelt u of iets geldt als een ongewoon voorval, bel dan toch direct met de telefoon milieuklachten (0320 265 400). Wij willen namelijk zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen als iets inderdaad een ongewoon voorval blijkt te zijn.

Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Bel direct nadat u een ongewoon voorval constateert.

Hoe werkt het?

Meld een ongewoon voorval direct via 0320 - 265 400 (Telefoon milieuklachten). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Laatst aangepast: 06-12-2023