Wet open overheid of informatieverzoek

U kunt informatie opvragen over publieke informatie bij de provincie. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

U mag ons vragen om informatie over beleid of uit documenten dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van de provincie. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

Wij kunnen u de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie van het document.
 • U mag het document bij ons bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.
Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • U vermeldt bij uw verzoek -zo concreet mogelijk- de aangelegenheid waarover u informatie wenst te ontvangen. 
 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).

 • U mag geen stukken inzien:
   • die over de veiligheid van het land gaan
   • waardoor de koning en regering in gevaar komen
   • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
   • waarin persoonsgegevens van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan::

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie  gaat

Contact

Heeft u vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw lopende Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon.

U kunt de Woo-contactpersoon op werkdagen bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur op het telefoonnummer 0320-265361. U kunt uw vraag ook altijd stellen door een e-mail te sturen aan Woo-contact@flevoland.nl . Het indienen van een Woo-verzoek gaat via het e-formulier op deze website.

Hoe lang duurt het?

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw verzoek/ aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken.

Hoe werkt het?

Zo vraagt u om informatie:

 • Een aanvraag kunt u indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina;
 • Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier;
 • U kunt inloggen met DigiD als burger.

 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken

Als niet duidelijk is welk document u wilt ontvangen, nemen wij contact op om aanvullende informatie te vragen.
U hoeft bij de aanvraag geen reden op te geven, waarom u de informatie wil inzien.

Laatst aangepast: 07-02-2023