Vaarweg gebruiken voor evenement of wedstrijd

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het kan zijn dat u een provinciale vaarweg wilt gebruiken voor een evenement of een wedstrijd. U kunt hierbij denken aan een zeilwedstrijd, botenshow, concert op een vlonder etc.

Als u een provinciale vaarweg wilt gebruiken voor een wedstrijd of evenement, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast gelden er algemene regels voor evenementen en wedstrijden op een provinciale vaarweg.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Vaarweg gebruiken voor evenement of wedstrijd.

Aanmelding stremming
Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

De maximaal toegestane stremming hangt af van het belang van uw evenement (internationaal, nationaal, provinciaal of lokaal).

Welke regels gelden voor u?

Voor evenementen en wedstrijden op een provinciale vaarweg gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • u mag geen gebruikmaken van spudpalen
  • u mag niet ankeren in een provinciale vaarweg
  • u mag de vaarweg niet verontreinigen
  • u moet zorgen dat uw activiteit het uitzicht voor het vaarverkeer zo min mogelijk belemmert
  • uw activiteit veroorzaakt geen gevaar voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning vaarweg gebruiken voor evenement of wedstrijd geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe langduriger de stremming hoe eerder u dit van te voren moet aanmelden en publiceren. De exacte termijnen kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023