Werkzaamheden langs de vaarweg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in of langs een provinciale vaarweg, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met werkzaamheden bedoelen wij bouwen, verbouwen en slopen van bouwwerken, waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige werken en grondwerken. Het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie en het profiel van de vaarweg hoort hier ook bij.

Verder gelden er algemene regels voor werkzaamheden langs een provinciale vaarweg.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden langs de vaarweg.

Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

Welke regels gelden voor u?

Voor het uitvoeren van werkzaamheden langs een provinciale vaarweg gelden algemene regels:

  • uw activiteit veroorzaakt geen gevaar voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer
  • u moet zorgen dat uw activiteit het uitzicht voor het vaarverkeer zo min mogelijk belemmert
  • u mag geen gebruikmaken van spudpalen
  • u mag niet ankeren in een provinciale vaarweg
  • u mag de vaarweg niet verontreinigen

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning werkzaamheden langs een vaarweg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe langduriger de verwachte stremming door uw werkzaamheden hoe eerder u dit van te voren moet aanmelden en publiceren. De exacte termijnen kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023