Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

U kunt geen klacht indienen als uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure. U kunt ook geen klacht indienen tegen ons beleid of onze beleidsuitvoering.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
  • Het gaat niet om een kleine aanklacht.
  • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via een klachtenprocedure (bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Contact

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

Indien u uw klacht wilt indienen via het digitale formulier, klik dan op de link "Digitaal klachtenformulier".

Hoe werkt het?

In uw klacht vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam, adres;
  • de omschrijving van de gedraging of de klacht;
  • tegen wie de klacht wordt ingediend; en/of
  • de reden van uw klacht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 27-10-2021