Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

U kunt geen klacht indienen als uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure. U kunt ook geen klacht indienen tegen ons beleid of onze beleidsuitvoering.

Welke regels gelden voor u?

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.

Contact

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

Hoe werkt het?

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht en eventueel tegen wie u de klacht indient

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-12-2018