Objecten plaatsen langs weg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u voorwerpen of objecten wilt plaatsen, aanpassen of verwijderen langs een provinciale weg. Deze verplichting geldt niet voor verkeersborden en herdenkingstekens. Voor herdenkingstekens geldt wel een meldplicht.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Objecten plaatsen langs weg.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • U zorgt dat het geplaatste object geen belemmering vormt voor het zicht van verkeersdeelnemers.
  • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer.
  • Uw werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de staat van het wegdek.
  • U neemt maatregelen om nadelige gevolgen van uw werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning activiteit werken weg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023