Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

Contact

Dien uw zienswijze in bij de provincie. Of mail uw zienswijze naar infopunt@flevoland.nl.

Hoe werkt het?

U dient uw zienswijze binnen in bij de provincie. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking.

Om een zienswijze in te dienen, geeft u door:

  • wat de datum van de bekendmaking is
  • om welk object of welke verzameling het gaat
  • waarom het object of de verzameling belangrijk is voor het Nederlandse cultuurbezit

Ziet de provincie het belang in, dan vraagt zij advies aan een onafhankelijke commissie. Adviseert ook de commissie dat het belang bestaat? Dan geeft de provincie dat door aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet de provincie uiterlijk 13 weken voor de verkoop.

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 03-06-2022