Standplaats innemen langs weg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wilt u voedsel of andere dingen verkopen vanuit een wagen of kar, dan heeft u een standplaats nodig.

Als u een standplaats wilt innemen op een parkeerplaats of een carpoolplaats langs een provinciale weg, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Wij verlenen een vergunning voor maximaal één jaar.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Standplaats innemen langs weg.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste is dat de veiligheid en doelmatigheid van de parkeerplaats of carpoolplaats niet in gevaar komt.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor een standplaats geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023