Borden plaatsen langs vaarweg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, borden, vlaggen, spandoeken en bijbehorende constructies wilt plaatsen langs een provinciale vaarweg.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Borden plaatsen langs vaarweg.

Oevervegetatie of begroeiing verwijderen

Moet u oevervegetatie of begroeiing verwijderen om uw bord te kunnen plaatsen, geef dit dan aan in uw vergunningaanvraag. U mag namelijk niet zonder toestemming van de provincie oevervegetatie of begroeiing verwijderen.

KLIC-melding
Verder moet u tijdig een KLIC-melding doen. Een KLIC-melding is een melding waarin u aangeeft waar u wilt gaan graven. U krijgt dan van het kadaster informatie over de ondergrond. Zo wordt voorkomen dat u per ongeluk kabels of leidingen beschadigt omdat u geen informatie had over de ondergrond.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels:

 • u mag uw bord niet vastmaken aan bestaande voorzieningen (OV-masten, steigers, bruggen, sluizen, andere borden etc.)
 • u moet uw bord plaatsen:
  • met een extra 'schoor'
  • op stalen palen bevestigd en met grondankers
  • op minimaal 1.80 meter van de vaarweg of op minimaal 1.80 meter van de verharding die loopt langs de vaarweg
 • uw bord mag:
  • niet groter zijn dan 1 m2
  • niet spiegelen, fluoresceren, zijn verlicht of bewegende delen bevatten.
 • uw bord moet zichtbaar zijn vanaf de vaarweg
 • uw bord mag het zicht op verkeerstekens niet belemmeren
 • uw bord moet steeds in een goede staat van onderhoud verkeren
 • u verwijdert het bord wanneer deze niet meer nodig is
 • tijdens het plaatsen of verwijderen van uw bord zorgt u ervoor dat de veiligheid en de doorstroming van het vaarverkeer niet in gevaar komen.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning borden plaatsen langs vaarweg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Een KLIC-melding doet u minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voordat u gaat graven. Wilt u eerder informatie over de ondergrond, dan doet u een oriëntatieverzoek. Een KLIC-melding is daarna nog wel verplicht.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Een KLIC-melding doet u bij het kadaster.

Laatst aangepast: 07-12-2023