Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland

Met de subsidie Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland wil de provincie de maritieme scholingsfaciliteiten versterken in de regio die benodigd zijn om de beroepsbevolking te scholen voor de maritieme technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland.

Met de realisatie van een Maritieme Campus en de realisatie van een volwaardige onderwijsinfrastructuur wordt voorzien in (op-, om- en bij)scholing voor het opleiden van (nieuw) arbeidspotentieel.

In de Maritieme Campus werkt het onderwijs samen met het bedrijfsleven aan een toekomstbestendige state of the art campus.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. De algemene en procedurele voorwaarden staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. In de nadere regels Maritieme Campus Noordelijk Flevoland vindt u de specifieke voorwaarden alsmede de kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie en de documenten die u moet toevoegen wij uw aanvraag.

Op hoofdlijn zijn de belangrijkste criteria:

 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een onderwijsinstelling.
 • De aanvraag om subsidie wordt ingediend in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.
 • De subsidieaanvraag wordt voor start werkzaamheden ingediend.
  • projectplan (inclusief begroting), waarin beschreven wordt hoe het project de maritieme campus versterkt en relatie heeft met de gestelde criteria van artikel 9 lid c.
  • verklaring Maritieme Academie Holland waaruit draagvlak voor de plannen blijkt.
  • cofinancieringsverklaring van partners.
 • Er moet sprake zijn van een duidelijke relatie met het provinciaal beleid en betrekking hebben op de versterking van de maritieme onderwijsinfrastructuur zoals beschreven in de Regio Deal tussen Rijk en Regio.
 • De resultaten van de activiteiten moeten onderbouwd en aantoonbaar effect hebben op de versterking van de maritieme onderwijsinfrastructuur in Noordelijk Flevoland.
 • Er is sprake van tenminste 50% cofinanciering van de onderwijsinstelling en/of samenwerkingspartners op de subsidieaanvraag;
 • Voor de subsidiëring van deze activiteiten kan geen beroep worden gedaan op andere subsidieregelingen.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Neem dan contact op met een medewerker van het team  Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320 - 265 351. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Het beschikbare subsidieplafond is inmiddels bereikt. Dit houdt in dat er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023