Afmeervoorziening aanbrengen

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunning aanvragen
Wilt u op een andere plek aanmeren, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Afmeervoorziening aanbrengen.

Een omgevingsvergunning voor een afmeervoorziening aanbrengen verlenen wij alleen in specifieke gevallen:

 • Afmeervoorziening beroepsvaart:
  • aanlegplaats staat ter dienst van naastgelegen bedrijvigheid
  • aanlegplaats wordt alleen gebruikt voor laden en lossen
 • Afmeervoorziening recreatievaart:
  • alleen bewoners wonend langs een provinciale vaarweg kunnen een aanvraag indienen
  • ligplaats wordt alleen gebruikt voor eigen recreatieve vaartuig
  • de afmeervoorziening is aan de voor- en achterkant minimaal 1 meter langer dan uw vaartuig
  • als uw vaartuig is aangemeerd, dan mag deze niet het vaarverkeer belemmeren
  • als uw vaartuig is aangemeerd, dan mag dat niet ons beheer en onderhoud van de oevers belemmeren

Daarnaast verlenen wij nooit een vergunning voor een afmeervoorziening:

 • in de buurt van een trailerhelling
 • binnen 200 meter van een sluis
 • binnen 50 meter van een brug
 • dat is bedoeld voor een woonboot

Verder gelden er algemene regels voor het aanbrengen van een afmeervoorziening.

Welke regels gelden voor u?

Voor het aanbrengen van een aanmeervoorziening gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

 • u mag geen gebruikmaken van spudpalen
 • u mag niet ankeren in een provinciale vaarweg
 • u mag de vaarweg niet verontreinigen
 • u moet zorgen dat uw activiteit het uitzicht voor het vaarverkeer zo min mogelijk belemmert
 • uw activiteit veroorzaakt geen gevaar voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning aanmeervoorziening aanbrengen geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023