Natuur en landschap, klachtmelding

In de provincie liggen natuurgebieden waar u vrij kunt wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse stichtingen of van particulieren. Vaak gelden er regels om planten en dieren te beschermen. Denk hierbij aan regels voor roken, open vuur, paardrijden, het gebruik van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen.

Merkt u dat andere gebruikers van de gebieden zich niet aan de regels houden? Ziet u bijvoorbeeld een motorcrosswedstrijd of een grote barbecue op een plek waar dat niet mag? Of heeft u andere klachten over openbare natuurgebieden in de provincie? Meld dit dan bij de provincie.

Contact

De omgevingsdienst OFGV behandelt de klachten over provinciale natuurgebieden voor de provincie. 

De receptie van de Omgevingsdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur.

E-mailcontact met de OFGV gaat via info@ofgv.nl. Na het versturen van een bericht, ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Ontvangt u geen bevestiging van de OFGV, dan is uw e-mail niet goed aangekomen. Het advies is om de e-mail dan nogmaals te verzenden (de maximale grootte van mails die de OFGV kan ontvangen via info@ofgv.nl is 10 MB). Telefoon 088 - 633 30 00

Bij dringende zaken kunt u bellen met de milieuklachtentelefoon: (0320) 265 400

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 10-05-2021