Objecten plaatsen langs vaarweg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voor het plaatsen van objecten langs een provinciale vaarweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast gelden er algemene regels voor het plaatsen van objecten langs een provinciale vaarweg. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Objecten plaatsen langs vaarweg.

Stremming aanmelden
Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

Welke regels gelden voor u?

Voor objecten plaatsen langs een provinciale vaarweg gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • u moet zorgen dat uw activiteit het uitzicht voor het vaarverkeer zo min mogelijk belemmert
  • uw activiteit veroorzaakt geen gevaar voor de veiligheid en doorstroming van het vaarverkeer
  • u mag geen gebruikmaken van spudpalen
  • u mag niet ankeren in een provinciale vaarweg
  • u mag de vaarweg niet verontreinigen

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor objecten plaatsen langs een provinciale weg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Stremming aanmelden
Hoe langduriger de verwachte stremming als gevolg van uw activiteit hoe eerder u dit van te voren moet aanmelden en publiceren. De exacte termijnen kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023