Opstijgen of landen buiten een vliegveld

In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden.

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

Welke regels gelden voor u?

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing krijgt, zijn:

 • helikopters;
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen; 
 • zweeftoestellen; 
 • micro light aeroplanes (mla); 
 • onbemande luchtvaartuigen tot 150 kg; 
 • watervliegtuigen; 
 • landbouwluchtvaartuigen; 
 • luchtschepen;
 • vliegtuigen voor een luchtshow.

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
  • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
  • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen. 
  • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.

Voor een modelvliegtuig en drones met een maximaal gewicht van 25 kg heeft u geen ontheffing nodig.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u de ontheffing aanvragen? Bel of mail de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Laatst aangepast: 12-01-2024