TUG-ontheffing

In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden.

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

Welke regels gelden voor u?

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn:

 • helikopters
 • luchtballonnen
 • zweeftoestellen
 • micro light aeroplanes (mla)
 • onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor een luchtshow

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
  • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
  • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen. 
  • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.
  • Het gebied ligt buiten de in de beleidsregels aangewezen natuur- en stiltegebieden.

Voor een modelvliegtuig en drones met een maximaal gewicht van 25 kg heeft u geen ontheffing nodig. 

Bij structureel gebruik van één locatie is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. 

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u de ontheffing aanvragen? Bel of mail de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-12-2018