Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021, subsidie

Provincie Flevoland heeft van het ministerie van LNV een beschikking ontvangen voor het programma Natuur. Provincie Flevoland richt zich hiermee op versterking van de voor Flevoland relevante (inter)nationale natuurwaarden. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021 ofwel SKNL wordt als instrument gebruikt om afspraken te maken met de uitvoerende organisaties. Uitvoering van projecten vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor een kwaliteitsimpuls natuur en landschap dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels: 
•    de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland 2021’.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:
•    Begunstigde heeft de SKNL grondig doorgenomen en is zich bewust van de bijkomende verplichtingen conform artikel 12 en/of artikel 19
•    Begunstigde voldoet aan eisen gesteld conform artikel 9 
•    Alleen subsidiabele kosten conform artikel 13 lid 1 worden gesubsidieerd
•    Het betreft een aanvraag voor een investeringssubsidie conform artikel 8

Welke documenten heeft u nodig?
•    Een investeringsplan conform artikel 10, lid 1 & 4
•    Een gespecificeerde begroting;
•    Een of meer topografische kaarten;
•    Een verklaring van geen bezwaar van grondeigenaar of erfverpachter (indien u geen eigenaar bent);
•    Gegevens en bescheiden die het stimulerend effect aantonen (indien u een grote onderneming bent);
•    Een uitgebreide beschrijving van het contrafeitelijke scenario waarin de begunstigde van geen enkele overheidsinstantie steun toegekend krijgt (indien u een grote onderneming bent).

Vraagt u de subsidie aan als intermediair? Dan verwachten wij:
•    Een door de aanvrager ondertekend machtigingsformulier

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de provincie? Dan verwachten wij ook:
•    Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager;
•    De statuten van de organisatie;
•    Een recente jaarrekening;
Een verklaring van de belastingdienst (indien u de btw niet kunt verrekenen).

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Of heeft ondervindt u problemen met het formulier?
Neem dan contact op met de bij u bekende contactpersoon bij de provincie Flevoland of vul een terugbelverzoek in door op de volgende link te klikken: https://formulieren.flevoland.nl/terugbelverzoek_SKNL

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal (13) weken nodig om uw aanvraag af te handelen, danwel zoveel korter als kan. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt. 
1.    Lees het Natuurbeheerplan Flevoland 2022 en onze regels in de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland 2021’.  
2.    Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina. 
3.    Vul het formulier in en verstuur het voor 15 juli 2022. 
Upload de bijlagen of verstuur ze per e-mail/WeTransfer naar subsidieaanvragen@flevoland. 
Of verstuur ze per post.
4.    U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen. 
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-06-2022