Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
vlag Flevoland vlag Flevoland

wapen flevoland wapen flevoland

 

Blauw, geel, groen

Flevoland is bijna geheel op het water veroverd gebied. Symbolen van die overwinning staan daarom prominent op onze vlag. De blauwe baan staat voor het water. Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw. De groene baan symboliseert het landschap van Flevoland. Linksboven ziet u een lelie. Dat is het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject. 

Bijzonder

De vlag is bedacht door het Amsterdamse bureau BRS en het provinciaal bestuur. Onze driekleur wapperde voor het eerst op 9 januari 1986 tijdens de bijzondere vergadering van de Staten ter gelegenheid van de proclamatie van de provincie. Bij de presentatie waren Koningin Beatrix en Prins Claus aanwezig.  ‘Golvend doorsneden van azuur en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.’ Ziedaar de officiële beschrijving van het wapen van de provincie Flevoland. De Hoge Raad van Adel (Den Haag) verleende dit wapen bij Koninklijk besluit op 10 februari 1987 aan de provincie.