Gebiedsontwikkeling in Flevoland

Flevoland heeft zich de afgelopen decennia in sneltreinvaart ontwikkeld. Maar het Zuiderzeeproject is nog niet af. In de verdere ontwikkeling van het gebied speelt de provincie, als verbinder tussen de Flevolandse gemeenten en het Rijk, een actieve rol. Er wordt innovatief en ondernemend meegedacht en samengewerkt met gemeenten en waterschap. De provincie faciliteert en neemt waar nodig de regie in grote gebiedsontwikkelingsinitiatieven.

Bekijk de video over Gebiedsontwikkeling op YouTube