Gebiedsontwikkeling

75 jaar geleden was het IJsselmeergebied nog de Zuiderzee. Flevoland bestond nog niet. Flevoland is bedacht, gemaakt en ontwikkeld door mensen. Gebiedsontwikkeling zit in het Flevolandse dna . Hier is van niets iets gemaakt. Deze ontwikkeling zetten wij door!

Digitale magazine

In het digitale magazine Gebiedsontwikkeling Flevoland leest u hoe de provincie invulling geeft aan de verdere gebiedsontwikkeling van Flevoland in 2019 - 2023.

Fysiek, Innovatie en Talent

We zoeken naar dwarsverbanden tussen disciplines. We verbinden omgevingspartners en dagen hen uit om met elkaar te werken aan oplossingen. Met lef en in samenwerking met deze partners maken we onze ruimtelijke economische ambities waar. Dit doen we met integrale aandacht voor Fysieke omgeving, Innovatie en Talent: een slimme vorm van bestuurlijke vernieuwing.