Economic Board Flevoland

Economic Board Flevoland is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie. Om de groei in de regio te versterken hebben de partners 5 uitdagingen geformuleerd:

  • Toegang tot kapitaal
  • Behoud van talent
  • Versterken van imago
  • Ondernemersnetwerken
  • Versterken groeisectoren

Economic Board Flevoland kent haar oorsprong in het economisch programma van provincie Flevoland. Hierin hebben we de ambitie uitgesproken om samen met de partners in de regio de schouders te zetten onder de opgaven en uitdagingen.

Meer weten?

Ga naar de website van Economic Board Flevoland.