Tekstuele uitleg infographic Rondweg Lelystad Zuid

Op deze pagina vindt u de uitgeschreven tekst van de infographic Rondweg Lelystad-Zuid.

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad werken samen aan de toekomst van Lelystad. De wegen in en rond Lelystad worden steeds drukker. Hierdoor kan het verkeer niet vlot doorrijden en ontstaan er verkeersonveilige situaties voor inwoners en bezoekers. De nieuw aan te leggen rondweg aan de zuidwestkant van Lelystad zorgt voor een betere verdeling en een vlotte doorstroming van het verkeer in Lelystad.

Stap 1: onderzoek (2020-2021)

De provincie en de gemeente onderzoeken de beste oplossingen om te zorgen dat het verkeer beter kan doorrijden en het zuidwesten van Lelystad beter bereikbaar te maken. De provincie en de gemeente kiezen de beste oplossing die zij verder uitwerken.

Stap 2: voorbereiding (2022-2025)

De voorbereiding bestaat uit meerdere onderdelen:

Kennisgeving

We maken het plan voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid bekend. Dat doen wij door verschillende documenten op onze websites te zetten (www.flevoland.nl, www.lelystad.nl). De documenten zijn daar 6 weken te lezen. Dan kan iedereen daarop reageren. We organiseren een inloopbijeenkomst waar iedereen vragen kan stellen.

Verkenning

Samen met mensen die in de omgeving wonen en andere betrokkenen bespreken we wat de beste manier is om de weg aan te leggen. Inwoners en organisaties kunnen ideeën en aanvullingen indienen. De gemeente en de provincie beoordelen of deze ideeën en aanvullingen passen binnen het plan.

Participatie

Participatie vinden we belangrijk. Tijdens het onderzoek en de voorbereiding is er dan ook veel aandacht voor participatie. We voeren regelmatig gesprekken met o.a. omwonenden en bedrijven.

Wegontwerp en Milieu-effectrapportage

We ontwerpen de weg zodanig dat die in de omgeving past. In de Milieu-effectrapportage staan maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.

Besluitvorming

Alle verzamelde informatie komt in een (Ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een document waarin staat hoe de rondweg eruit komt te zien. Het (Ontwerp) PIP wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten en daarna bekend gemaakt. Iedereen kan het plan bekijken en een zienswijze indienen. Alle indieners ontvangen een persoonlijke reactie. Daarna ligt het plan vast.

Stap 3: uitvoering (2026-2028)

Als alle plannen zijn goedgekeurd, kan in 2026 de aanleg beginnen van de Rondweg Lelystad-Zuid. Daarna kan in 2028 het verkeer in Lelystad weer vlot en veilig naar de eindbestemming.