Directie

De hoogste managementlaag van de organisatie is het Directieteam. Dit team wordt gevormd door de algemeen directeur Hans Tijl en de hoofden van de afdelingen Concernzaken, Gebiedsprogramma’s en Europa, Infrastructuur en Strategie & Beleid, bijgestaan door de directiesecretaris. Het Directieteam is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.