Directie

Belangrijke spil tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie is de directie. Deze geeft leiding aan de provinciale ambtelijke organisatie en is verantwoordelijk voor het functioneren daarvan. De directie bestaat uit de algemeen directeur/provinciesecretaris Hans Tijl en de directeur bedrijfsvoering Atie van Rhee. De directie wordt geadviseerd door de secretaris Rob Hezemans en bespreekt tweewekelijks concernbrede strategische thema’s met de afdelingshoofden in het Managementberaad.