Goed rendement van open bodemenergiesystemen

Met open bodemenergiesystemen kunnen eigenaren van gebouwen in potentie zeer veel energie besparen bij het verwarmen en koelen van gebouwen. Om deze besparing in de praktijk te realiseren, is het noodzakelijk dat de inregeling door een specialist op het gebied van open WKO-systemen plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk dat open bodemenergiesystemen dagelijks aangestuurd worden in nauwe samenhang met het gebouwbeheersysteem. Vanwege de erkenningsregeling die sinds 1 oktober 2014 geldt, mogen bodemenergiesystemen sinds die datum alleen nog maar door erkende bedrijven aangelegd en beheerd worden. De bedrijven moeten werken volgens landelijk vastgestelde richtlijnen. Onderdeel van de realisatie is een opleverperiode van twee jaar, waarin een goede inregeling van het systeem plaatsvindt. Indien u zich als (toekomstig) eigenaar niet zelf wilt scholen op het gebied van het open bodemenergiesysteem, raden wij u aan om raden wij u aan om een onafhankelijk deskundige in de arm te nemen die de uitvoerende bedrijven aanstuurt. Eigenaren kunnen zich tegen een geringe bijdrage aansluiten bij het Gebruikersplatform Bodemenergie. Het gebruikersplatform deelt informatie en organiseert bijeenkomsten voor beheerders/gebruikers van open bodemenergiesystemen.