Sjaak Simonse

Sjaak Simonse is gedeputeerde namens de SGP (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Sjaak zijn 5e vervanger (5e loco). 

Portefeuille Bodem & Water, Samenleving & Bestuur

Sjaak Simonse heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Bodem & Water
  • Drinkwaterbescherming
  • Kaderrichtlijn Water
  • Kaderstelling Waterschap
  • Markermeer-IJmeer en Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
  • Actieplan bodem en water
  • IBT Waterschap Zuiderzeeland
 • Vitale samenleving
  • Gezondheid en zorg
  • Fonds Krachtige samenleving
 • Kwaliteit openbaar bestuur
  • Bestuurlijke zaken
  • Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Coördinatie interbestuurlijk toezicht (IBT)
  • Participatie
  • Portefeuillehouder Bestuurlijke Contact Groep 'Samen maken we Flevoland'
 • Klimaat
  • Coördinatie klimaatakkoord
  • Klimaat adaptatie Flevoland (KAF)
 • Afvalzorg
 • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
 • Kunst en cultuur
  • Musea (uitgezonderd Kunstmuseum Almere)
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland (cultuur)
    
 • IPO bestuurlijke adviescommissies
  • Ruimte en Leefomgeving
  • Klimaat en Energie
  • Financiën en Openbaar Bestuur
  • Regionale Economie en Cultuur
Download

Portretfoto Sjaak Simonse

jpg - 3,86 MB
Open de jpg

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Kerkenraadslid/ Catecheet Gereformeerde Gemeente Emmeloord (25-10-2020 tot heden)