Sjaak Simonse

Sjaak Simonse is gedeputeerde namens de SGP (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Sjaak zijn 5e vervanger (5e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Harold Hofstra bij afwezigheid. 

Portefeuille Bodem & Water, Samenleving & Bestuur

Sjaak Simonse heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Bodem & Water
  • Drinkwaterbescherming
  • Kaderrichtlijn Water
  • Kaderstelling Waterschap
  • Markermeer-IJmeer en Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
  • Actieplan bodem en water
  • IBT Waterschap Zuiderzeeland
 • Vitale samenleving
  • Gezondheid en zorg
  • Fonds Krachtige samenleving
 • Kwaliteit openbaar bestuur
  • Bestuurlijke zaken
  • Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Participatie
 • Klimaat
  • Coördinatie klimaatakkoord
  • Klimaat adaptatie Flevoland (KAF)
 • Afvalzorg
 • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
 • Kunst en cultuur
  • Musea
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland (cultuur)
    

IPO bestuurlijke adviescommissies

 • Ruimte en Leefomgeving
 • Klimaat en Energie
 • Financiën en Openbaar Bestuur
 • Regionale Economie en Cultuur
Download

Portretfoto Sjaak Simonse

jpg - 3,86 MB
Open de jpg

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Kerkenraadslid/ Catecheet Gereformeerde Gemeente Emmeloord (25-10-2020 tot heden)