Lijst spoedlocaties

Eind 2015 zijn overeenkomstig de afspraken uit het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010-2015) in Flevoland alle humane spoedlocaties aangepakt. Van de lijst met humane spoedlocaties die in 2011 is gepubliceerd voldoen alle aan de doelstelling van dit convenant (gesaneerd of de risico’s beheerst). De saneringen zijn nog niet afgerond.

Overige spoedlocaties

De overige spoedlocaties (verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s) zijn overeenkomstig de doelen van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010-2015) in kaart gebracht. Deze inventarisatie die in 2015 gereed moest zijn was reeds in 2013 vrijwel geheel gereed. De betreffende locaties zijn in het kader van het convenant bodem en ondergrond (2016-2020) geprogrammeerd voor de periode tot en met 2020. Bovendien worden verschillende locaties op deze lijst inmiddels voortvarend aangepakt. Het betreft nog een grote opgave. Omdat een groot deel van de opgave op bedrijfslocaties ligt, moet hiervoor samenwerking met het bedrijfsleven worden gezocht. Hierover zijn afspraken gemaakt in het convenant bodem en bedrijfsleven (2015).

Onze aanpak is succesvol

Conclusie is dat de aanpak spoed succesvol is. Met de nieuwe afspraken is voorzien in een vervolg voor de resterende opgaves. Afronding van de operatie spoedaanpak rond 2020 is haalbaar. In het eindrapport dat in maart 2016 zal worden aangeboden aan de kamer is een meer uitvoerige duiding van de onderliggende informatie opgenomen. Deze overzichten zijn dus een eerste stand van zaken.

Lijst

In de onderstaande tabel leest u welke locaties in Flevoland spoedlocaties zijn. In de eerste kolom leest u de naam van de locatie. In de tweede kolom vermelden wij de locatiecode, gevolgd door de herkenningsnaam in de derde kolom. In de vierde kolom staat het adres, in de laatste kolom leest u over welke type risico het gaat.

Lijst spoedlocaties
Naam Locatiecode Herkenningsnaam Adres Type risico Status
Gemaal De Blocq van Kuffeler FL003400067 Blocq van Kuffeler Oostvaardersdijk 1-16, Almere Verspreiding Gesaneerd
Loonbedrijf Heyboer B.V. FL005000004 Heyboer Oogstweg 22-24, Zeewolde Verspreiding Monitoring
Industrieweg 8 FL017100174 Industrieweg Industrieweg 8, Emmeloord Verspreiding Gesaneerd (restverontreiniging)
vm Chemische wasserij FL017100196 Beursstraat Beursstraat 6, Emmeloord Verspreiding /Humaan (beheerst) Monitoring
vm chemische wasserijen Lange Nering FL017100304 Lange Nering Lange Nering 24 en 69, Emmeloord Verspreiding /Humaan (beheerst) Monitoring
L. Timmer-Lelystad B.V. FL017100305 Timmer Bouwerskamp 15, Emmeloord Verspreiding Gesaneerd (restverontreiniging)
K.W. de Gans (vm Bor) FL018400034 Wijk 8-12 Wijk 8-12, Urk Verspreiding /Humaan (beheerst) Monitoring
vm chemische wasserij Houtwijk FL030300009 Houtwijk Houtwijk 23, Dronten Verspreiding Monitoring
Vm. Wasserij Clean Inn FL030300102 Het Ruim Het Ruim 12-14, Dronten Verspreiding /Humaan (beheerst) Monitoring
Stortplaats de Belt FL099500010 Zeeasterweg Zeeasterweg 42, Lelystad Verspreiding Herbeoordeeld (geen risico's)
Autohuis de Nijverheid FL017100300 Nijverheidsstraat Nijverheidstraat 6+10, Emmeloord Verspreiding Gesaneerd (restverontreiniging)
vm Werkeiland FL099500109 Werkeiland Oostvaardersdijk 1-21, Lelystad Verspreiding Herbeoordeeld (geen risico's)