Lijst spoedlocaties

Eind 2015 zijn overeenkomstig de afspraken uit het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010-2015) in Flevoland alle humane spoedlocaties aangepakt. Van de lijst met humane spoedlocaties die in 2011 is gepubliceerd voldoen alle aan de doelstelling van dit convenant (gesaneerd of de risico’s beheerst). De saneringen zijn nog niet afgerond.    

Overige spoedlocaties

De overige spoedlocaties (verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s) zijn overeenkomstig de doelen van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010-2015) in kaart gebracht. Deze inventarisatie die in 2015 gereed moest zijn was reeds in 2013 vrijwel geheel gereed. De betreffende locaties zijn in het kader van het convenant bodem en ondergrond (2016-2020) geprogrammeerd voor de periode tot en met 2020. Bovendien worden verschillende locaties op deze lijst inmiddels voortvarend aangepakt. Het  betreft nog een grote opgave. Omdat een groot deel van de opgave op bedrijfslocaties ligt, moet hiervoor samenwerking met het bedrijfsleven worden gezocht. Hierover zijn afspraken gemaakt in het convenant bodem en bedrijfsleven (2015).

Onze aanpak is succesvol

Conclusie is dat de aanpak spoed succesvol is. Met de nieuwe afspraken is voorzien in een vervolg voor de resterende opgaves. Afronding van de operatie spoedaanpak rond 2020 is haalbaar. In het eindrapport dat in maart 2016 zal worden aangeboden aan de kamer is een meer uitvoerige duiding van de onderliggende informatie opgenomen. Deze overzichten zijn dus een eerste stand van zaken.

Lijst

In de onderstaande tabel leest u welke locaties in Flevoland spoedlocaties zijn. In de eerste kolom leest u de naam van de locatie. In de tweede kolom vermelden wij de locatiecode, gevolgd door de herkenningsnaam in de derde kolom. In de vierde kolom staat het adres, in de laatste kolom leest u over welke type risico het gaat.

NaamLocatiecodeHerkenningsnaamAdresType risicoStatus
Gemaal De Blocq van KuffelerFL003400067Blocq van KuffelerOostvaardersdijk 1-16, AlmereVerspreidingGesaneerd
Loonbedrijf Heyboer B.V.FL005000004HeyboerOogstweg 22-24, ZeewoldeVerspreidingMonitoring
Industrieweg 8FL017100174IndustriewegIndustrieweg 8, EmmeloordVerspreidingGesaneerd (restverontreiniging)
vm Chemische wasserijFL017100196BeursstraatBeursstraat 6, EmmeloordVerspreiding /Humaan (beheerst)Monitoring
vm chemische wasserijen Lange NeringFL017100304Lange NeringLange Nering 24 en 69, EmmeloordVerspreiding /Humaan (beheerst)Monitoring
L. Timmer-Lelystad B.V.FL017100305TimmerBouwerskamp 15, EmmeloordVerspreidingGesaneerd (restverontreiniging)
K.W. de Gans (vm Bor)FL018400034Wijk 8-12Wijk 8-12, UrkVerspreiding /Humaan (beheerst)Monitoring
vm chemische wasserij HoutwijkFL030300009HoutwijkHoutwijk 23, DrontenVerspreidingMonitoring
Vm. Wasserij Clean InnFL030300102Het RuimHet Ruim 12-14, DrontenVerspreiding /Humaan (beheerst)Monitoring
Stortplaats de BeltFL099500010ZeeasterwegZeeasterweg 42, LelystadVerspreidingHerbeoordeeld (geen risico's)
Autohuis de NijverheidFL017100300NijverheidsstraatNijverheidstraat 6+10, EmmeloordVerspreidingGesaneerd (restverontreiniging)
vm WerkeilandFL099500109WerkeilandOostvaardersdijk 1-21, LelystadVerspreidingHerbeoordeeld (geen risico's)