Subsidies

Provincie Flevoland geeft subsidies voor verschillende activiteiten. Een subsidie is - in officiële taal - 'een aanspraak op financiële middelen, anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten, die door een bestuursorgaan wordt verstrekt aan burgers, bedrijven en instellingen met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager'. In dit gedeelte van het Loket leest u alle informatie over de subsidiemogelijkheden van provincie Flevoland.