Subsidies

Provincie biedt financiële steun voor Flevolandse cultuur

Gedeputeerde Staten (GS) stellen een bedrag van bedrag van 965.000 euro uit het Corona Noodfonds beschikbaar voor de culturele infrastructuur in Flevoland. De regelingen en aanvraagformulieren zijn vanaf 23 juli 2020 beschikbaar via deze website.

Subsidies

Provincie Flevoland geeft subsidies voor verschillende activiteiten. Een subsidie is - in officiële taal - 'een aanspraak op financiële middelen, anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten, die door een bestuursorgaan wordt verstrekt aan burgers, bedrijven en instellingen met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager'.

Subsidieregister

Alle eenmalige subsidies die u kunt aanvragen staan op onze producten- en dienstenpagina. Provincie Flevoland geeft subsidies voor verschillende activiteiten. In de openbare subsidieregisters van 2017 (pdf, 128 kB) en 2018 (pdf, 117 kB) kunt u terugvinden welke subsidies provincie Flevoland gegeven heeft.

Producten en diensten

U vindt alle subsidieregelingen op onze producten- en dienstenpagina.

Ga naar producten en diensten
Provinciehuis Flevoland