Harold Hofstra

Gedeputeerde
Politieke partij: ChristenUnie
Email

3e loco
Vervangt gedeputeerde Rijsberman

Portefeuille

 • Financiën
 • Krachtige Samenleving
 • Vitaal Platteland:
  • POP3
  • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
 • Natuur en Landschap
 • Dierenwelzijn Oostvaardersplassen
 • IPO BAC Vitaal Platteland
 • IPO BAC Financiën en E-provincies
 • Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Fackeldey
 • Alliander N.V.
 • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • Vitens N.V.

Contact

Algemene vragen

Secretariaat Hofstra
secretariaathofstra@flevoland.nl
0320 - 265 661

Persvragen

Anne de Vries
anne.devries@flevoland.nl
06 - 2113 1045

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van ChristenUnie Flevoland.