Harold Hofstra

Harold Hofstra is gedeputeerde namens de ChristenUnie (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is hij de 5e vervanger (5e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jop Fackeldey bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Natuur
  • Natuurbeheer (inclusief Natura 2000)
  • Natuurontwikkeling
  • Nieuwe Natuur
  • Ontwikkeling Oostrand
  • Gemeenschappelijk landbouwbeleid en  Plattelandsontwikkelingsprogramma
 • Vitaal Platteland
  • Fonds Vitaal Platteland
 • Water
  • Drinkwaterbescherming
  • Kaderrichtlijn Water
  • Kaderstelling Waterschap
  • Markermeer - IJmeer
 • Financiën
  • Financieel toezicht gemeenten
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Deelnemingen
 • Sport
 • Bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland
 • Bestuurlijke adviescommissie financiën

Meer informatie vindt u op de website van ChristenUnie Flevoland.

 
Volg Harold

Sociale media

Bekijk zijn profielen op de verschillende sociale media

Contact

Algemene vragen

Neem contact op met het secretariaat

Contact

Persvragen

Neem contact op met het secretariaat