Oostvaardersplassen

Sinds december 2016 is provincie Flevoland verantwoordelijk voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Wij hebben toen de verantwoordelijkheid over natuurbeleid van het ministerie van Economische Zaken overgenomen.

Commissie Van Geel

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van het beheer van de Oostvaardersplassen. Omdat dit onderdeel ook een onderwerp van discussie is, hebben we een onafhankelijke commissie gevraagd om ons te adviseren over de beste aanpak. Op 25 april 2018 presenteerde Commissie Van Geel een integraal advies (pdf, 1,8 MB) over 3 belangrijke onderwerpen in de Oostvaardersplassen: Natura 2000, Nationaal Park Nieuw Land en Dierenwelzijn Grote Grazers. Voor dit rapport heeft de commissie zoveel mogelijk partijen ge├»nterviewd over de toekomst van de Oostvaardersplassen.

Politieke besluitvorming

De Commissie Van Geel is samengesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van SGP/VVD (pdf, 125 kB). Het adviesrapport wordt onderwerp van de politieke besluitvorming. 6 juni 2018 vindt er een beeldvormende ronde plaats in de Commissie Duurzaamheid, zodat voor de zomer 2018 Provinciale Staten een besluit kunnen nemen over de toekomst van de Oostvaardersplassen.