Oostvaardersplassen

Sinds december 2016 is provincie Flevoland verantwoordelijk voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Wij hebben toen de verantwoordelijkheid over natuurbeleid van het ministerie van Economische Zaken overgenomen.

Commissie Van Geel

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van het beheer van de Oostvaardersplassen. Omdat dit onderdeel ook een onderwerp van discussie is, hebben we een onafhankelijke commissie gevraagd om ons te adviseren over de beste aanpak. Op 25 april 2018 presenteerde Commissie Van Geel een integraal advies (pdf, 1,8 MB) over 3 belangrijke onderwerpen in de Oostvaardersplassen: Natura 2000, Nationaal Park Nieuw Land en Dierenwelzijn Grote Grazers. Voor dit rapport heeft de commissie zoveel mogelijk partijen geïnterviewd over de toekomst van de Oostvaardersplassen.

Politieke besluitvorming

Op 11 juli 2018 besloten Provinciale Staten om het advies van de Commissie Van Geel, met enige wijzigingen, over te nemen. Natura 2000 is topprioriteit. De staten besloten het aantal grote grazers zo mogelijk nog dit jaar terug te brengen tot 1.100 dieren. Ten minste 980 edelherten en ten minste 180 Koninkpaarden minder dan voorheen, het aantal heckrunderen kan gelijk blijven. Er loopt nog een onderzoek naar de herplaatsbaarheid van de paarden en edelherten in Nederland of daar buiten. Het aantal grote grazers wordt teruggebracht om het gras de tijd te geven te herstellen. Daarna wordt een plafond ingesteld van 1.500 dieren. Door voortdurend te monitoren hoeveel grazers er zijn en in welke conditie zij verkeren, kan de provincie het beleid tijdig bijstellen. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen van het gebied. Het Nationaal Park Nieuw Land wordt voor de governance (besturing) van natuur, landschap, toerisme, recreatie, communicatie en educatie een belangrijk kader. Voor het nieuwe beheer is een extra investering nodig van ongeveer 15 miljoen euri, verspreid over een aantal jaren. De provincie richt een investeringsfonds op om het rijk, gemeenten en private partijen in staat te stellen een bijdrage te leveren.