Geschiedenis van Flevoland

Flevoland mag dan de jongste provincie van Nederland zijn, haar geschiedenis gaat verder terug dan de droogmaking van Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al is ontstaan en hoe ze haar huidige vorm aan de befaamde Zuiderzeewerken van grondlegger ir. Lely dankt, leest u op de website Canon van Flevoland.

Verhalen van de pioniers

Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die bewust kozen voor het harde leven in die eerste jaren van de polders. Er waren weinig voorzieningen en men had elkaar nodig om het nieuwe land vorm te geven. Er zijn tal van fascinerende verhalen van en over mensen die hebben geleefd met de vroegere Zuiderzee, die hebben gewerkt aan de drooglegging en die als eerste op het nieuwe land kwamen wonen. U leest deze ooggetuige-verhalen op het verhalenplatform Flevolands Geheugen.

Ontstaan van Flevoland als provincie

Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten van het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest de nieuwe polder natuurlijk ook bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen is Flevoland sinds 1 januari 1986 officieel ingesteld als twaalfde provincie van ons land. Lelystad is de provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten: