Wob besluit Ontwikkelingsmaatschappij Horizon/Omroep Flevoland

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de deelneming van ontwikkelingsmaatschappij Horizon en haar rechtsvoorgangers in de BV, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

In de bijlagen vindt u: 

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarislijst
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

Open de documenten bij dit Wob-besluit

pdf - 4,34 MB
Open de pdf