Natuur

Onze provincie is rijk aan natuur. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervan kan genieten en mee kan helpen om de natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. Bijna alle natuurgebieden zijn opengesteld voor recreatief gebruik met wandelpaden en fietspaden.

Andere voorzieningen aanwezig

In veel gebieden zijn ook andere voorzieningen aanwezig, zoals vogelkijkhutten, een bezoekerscentrum of een horecagelegenheid. Informatie over de activiteiten en de toegankelijkheid kunt u vinden op de website van Mooi Flevoland. Bekijk ook het Natuurbeheerplan Flevoland voor meer informatie.