Natuur in Flevoland

Onze provincie is rijk aan natuur. Denk aan de Oostvaardersplassen en de grote bosgebieden langs de randmeren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervan kan genieten en mee kan helpen om de natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. Bijna alle natuurgebieden zijn opengesteld voor recreatief gebruik met wandelpaden en fietspaden. In veel gebieden zijn ook andere voorzieningen aanwezig, zoals vogelkijkhutten, een bezoekerscentrum of een horecagelegenheid. Informatie over de activiteiten en de toegankelijkheid kunt u vinden op de website van Mooi Flevoland.

Bekijk de video over natuur op YouTube