Woo besluit inzake informatie m.b.t. gebiedsprocessen stikstof

Datum besluit: 30 juni 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de gebiedsprocessen met stikstof vraagstuk, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • inventarisatielijst
  • documenten
Download

Samengevoegd besluit 297039 - inventarisatielijst en documenten

pdf - 7,49 MB
Open de pdf