Schade door uitoefening waterbeheertaak , schadevergoeding

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door de uitoefening van een taak of bevoegdheid van de provincie in het kader van het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die gaat over de uitoefening van die taak of bevoegdheid.

Gaat het om regionale watersystemen (het gebied binnen de dijken)? Dan is de instantie het waterschap. Gaat het om drinkwateronttrekkingen, grote industriële onttrekkingen (>150.000 m3 per jaar) of onttrekkingen voor bodemenergie? Dan moet u bij de provincie zijn. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening hoort te komen. Daarnaast moet de schade niet of niet voldoende anders verzekerd zijn.

Welke regels gelden voor u?

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding, als er onder andere aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u lijdt of zal schade lijden door werkzaamheden in het kader van waterbeheer
  • de schade hoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
  • de vergoeding van de schade is niet op een andere manier verzekerd

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het waterschap, de provincie of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Vragen of verzoeken kunt u mailen via infopunt@flevoland.nl.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 4 maanden een besluit over uw aanvraag. Is er extra onderzoek nodig? Dan neemt de provincie een beslissing binnen 7 maanden.

Laatst aangepast: 02-02-2023