Subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse landelijke subsidieregelingen voor duurzame energie, die ook van toepassing zijn op bodemenergie- of geothermiesystemen:

  • Voor bodemenergiesystemen: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
  • Voor geothermie: Subsidieregeling SDE+.

Met de stichting Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) heeft provincie Flevoland haar eigen energiefonds en ontwikkelingsmaatschappij. De provincie heeft 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld moet gebruikt worden om de energietransitie in Flevoland te versnellen. DE-on kan helpen bij de ontwikkeling en financiering van bodemenergie- en geothermieprojecten.