Besluitenlijsten 2023 en eerder

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen nagenoeg iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. U leest deze in de besluitenlijsten. Wanneer u op de onderstaande links klikt wordt u doorgestuurd naar archiefweb.eu.