Coalitieakkoord 2015-2019

VVD, CDA, SP en D66 in Flevoland hebben een Coalitieakkoord voor de periode 2015-2019 (pdf, 252 kB) gesloten. Alle 4 partijen leveren een gedeputeerde. In deze bestuursperiode gaat het college van Gedeputeerde Staten aan de slag onder het motto ‘innovatief en ondernemend’. Flevoland wil graag constructief zijn en nauw samenwerken met haar partners. Dat wil Gedeputeerde Staten (GS) onder andere doen door actief de dialoog met de samenleving te zoeken en de dialoog met Provinciale Staten (PS) te intensiveren.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

Het is een akkoord op hoofdlijnen. Met bewust ruimte voor een constructieve dialoog met PS. De coalitie nodigt de verschillende partijen uit voor een samenwerking met dezelfde kenmerken als die tussen provincie en samenleving: open en constructief, samen optrekken, vanuit vertrouwen. Een samenwerking die moet inspireren tot goede ideeën voor de verdere doorontwikkeling van deze mooie provincie.

Coalitieakkoord bouwt voort op de resultaten

Het Coalitieakkoord 2015-2019 bouwt voort op de afgelopen 4 jaar met een groot aantal nieuwe accenten en doelstellingen. Dat betekent veel aandacht zijn voor de verbreding van de Flevolandse economie. Zo wordt er onder andere ingezet op versterking van het MKB en de logistieke sector in combinatie met de havenontwikkelingen. Daarnaast zullen recreatie, toerisme en natuur samen met gebiedspromotie een impuls aan de economie moeten geven.