Afgelopen verkiezingen

Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezingen die al geweest zijn. Zo waren er dit jaar Provinciale Statenverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. 

Provinciale Statenverkiezingen 

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Statenverkiezingen. Inwoners van provincie Flevoland konden meestemmen over wie er in de Provinciale Staten komen. De uitslag van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen is op 24 maart 2023 vastgesteld door het centraal stembureau. De uitslag kunt u teruglezen in ons nieuwsoverzicht.

Waterschaps-verkiezingen

Op 15 maart 2023 waren de Waterschapsverkiezingen. De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. De uitslag is te vinden op de website van waterschap Zuiderzeeland.

Eerste Kamerverkiezingen

Op 30 mei 2023 waren de Eerste Kamerverkiezingen. De leden van de Provinciale Staten van alle twaalf provincies kiezen de leden van de Eerste Kamer. Deze verkiezingen vinden elke 4 jaar plaats. De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen werd op 1 juni 2023 bekend gemaakt en is te lezen op de website van de Kiesraad.

Tweede Kamerverkiezingen

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing waren op 22 november 2023. De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden.