Woo-besluit opheffing geheimhouding

Naar aanleiding van een Woo verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de Koopovereenkomst Stikstofemissie en het kabinet besluitenlijst, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het verzoek af te wijzen en de opgelegde geheimhouding in stand te laten.

Datum besluit

2 november 2022

Bijlagen

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
Download

Bijlage Woo-besluit opheffing geheimhouding

pdf - 89,26 kB
Open de pdf