Woo-besluit inzake informatie m.b.t. Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten

Datum besluit

27 juli 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering in de daarbij opgenomen persoonsgegevens.

Bijlagen

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Documenten
Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 21,58 MB
Open de pdf