Nevenfuncties medewerkers functieschaal 14 en hoger

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden levert een bijdrage aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Provincie Flevoland publiceert de nevenwerkzaamheden van ambtenaren in functieschalen 14 en hoger. Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacyvoorschriften zijn er geen namen genoemd (CAO voor provincies). Er is ook overzicht van de nevenfuncties van Gedeputeerde Staten beschikbaar.

Afdelingshoofden

  • voorzitter KNHM Friesland
  • Bestuurslid stichting Serious Music Alphen
  • Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurbedrijf Noordoostpolder (bezoldigd)
  • Lid kernteam Smart Mobility Embassy
  • Lid stuurgroep Intelligente Infrastructuur

Bestuurders Randstedelijke Rekenkamer

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol
  • Strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur
  • Rapporteur bij de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
  • Voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland