Nevenfuncties medewerkers functieschaal 14 en hoger

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden levert een bijdrage aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Provincie Flevoland publiceert de nevenwerkzaamheden van ambtenaren in functieschalen 14 en hoger. Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy zijn er geen namen genoemd (CAO voor provincies).

Directie en afdelingsmanagement

 • Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurbedrijf Noordoostpolder
 • Lid kernteam Smart Mobility Embassy
 • Lid stuurgroep Intelligente Infrastructuur
 • Lid tenderboard RWS
 • Lid van de ledenraad Rabobank Flevoland
 • Voorzitter van Team Fryslân van de KNHM Foundation
 • Lid van het Forum Standaardisatie
 • Bestuurslid Stichting Inspiratie Inc. te Almere
 • Bestuurslid streekblad De Boodschapper
 • Voorzitter Stichting Serious Music Alphen
 • Voorzitter stichting Pakhuis Wilhelmina
 • Voorzitter programmacommissie Smart Urban Regions for the Future
 • Lid Comité van Aanbeveling voor het onderwijs van het Instituut voor Bouwrecht

Bestuurders Randstedelijke Rekenkamer

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol
 • Strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur
 • Rapporteur bij de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
 • Voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland