Nevenfuncties medewerkers functieschaal 14 en hoger

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden levert een bijdrage aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Provincie Flevoland publiceert de nevenwerkzaamheden van ambtenaren in functieschalen 14 en hoger. Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy zijn er geen namen genoemd (CAO voor provincies).

Directie en afdelingsmanagement

  • Bestuurder van de stichting Serious Music Alphen
  • Bestuurslid/penningmeester van de Stichting Woonsaem
  • Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurbedrijf Noordoostpolder
  • Lid Raad van Toezicht Almere College
  • Lid Tenderboard Rijkswaterstaat
  • Adviseur Ondernemersklankbord
  • Lid stuurgroep Intelligente Infra

Bestuurders Randstedelijke Rekenkamer

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol
  • Strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur
  • Voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland