Gereedmelden (subsidiebedrag tot € 25.000)

Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van de activiteiten dient u de provincie te melden of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen en prestaties. In de beschikking staat precies voor welke datum de melding bij ons binnen moet zijn. Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Maak dan gebruik van het formulier melding directe vaststelling voor bedrijven. of gebruik het formulier melding directe vaststelling voor burgers.

Hoe het formulier werkt

  1. Open het formulier melding directe vaststelling en beantwoord de vragen. Een aantal vragen zijn verplicht.
  2. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post versturen. Na het invullen van het formulier dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  3. Na ontvangst door de provincie ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
  4. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie via het formulier aanvullen subsidieaanvraag.
  5. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.