Gereedmelden (subsidiebedrag tot € 25.000)

Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van de activiteiten dient u de provincie te melden of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen en prestaties. In de beschikking staat precies voor welke datum de gereedmelding bij ons binnen moet zijn. Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Maak dan gebruik van een van onderstaande formulieren:

Formulieren voor organisaties

Formulieren voor burgers

Formulieren voor MKB MIT

 

Hoe het formulier werkt

  1. Open het formulier Gereedmelding dat u voor van toepassing is en beantwoord de vragen.
  2. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post of e-mail versturen. 
  3. Na ontvangst van de gereedmelding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
  4. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw gereedmelding mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie. 
  5. Deze aanvullende informatie kunt u indienen via het formulier aanvullen subsidieaanvraag.
  6. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.