Woo-verzoek - Vergunningen voor Dampverwerkingseenheid t.b.v. de scheepvaart

Datum

20 juni 2023

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van documenten m.b.t. officiële toetsings- en beleidscriteria aangaande verstrekken vergunningen voor exploiteren van Dampverwerkingseenheid t.b.v. binnenscheepvaart, heeft het college besloten de om het verzoek af te wijzen, aangezien er geen informatie bij de provincie berust.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
     
Download

Besluit

pdf - 80,83 kB
Open de pdf