Woo-besluit ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold

Datum besluit

19 mei 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van Ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd: Wob-besluit (geanonimiseerd) en inventarisatielijst inclusief documenten.

Download

Open de documenten bij dit wob-besluit

pdf - 5,82 MB
Open de pdf