Ruimtelijk-economische ontwikkeling

In Flevoland willen we ruimte bieden aan een kwalitatieve economische ontwikkeling. De ruimte die we hebben willen we zorgvuldig inrichten. We kunnen de beschikbare ruimte namelijk maar één keer (goed) uitgeven. Daarom investeren we in een economische ontwikkeling met aandacht voor bodem, water, natuur, energie, mobiliteit, landschap, duurzaamheid en gezondheid.

Investeren in werklocaties

We gaan investeren in een toekomstbestendig ondernemersklimaat waar ruimte is voor ondernemers om te kunnen groeien en bloeien. Dat betekent dat we als eerste investeren in toekomstbestendige bestaande werklocaties. En als tweede investeren in de ontwikkeling van nieuwe werklocaties.

Samen met omgeving

Voor de realisatie van de visie en het economisch programma hebben we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, Statenleden en gemeenten thematische werksessies gehouden.

Uitwerking werksessie

 

Dit is een weergave van een infographic de uitgeschreven tekst hiervan kunt u hieronder lezen.

Download

Samenvatting werksessie Ruimtelijk Economische Ontwikkeling

png - 177,89 kB
Open de png