Jan Klopman

Jan Klopman is gedeputeerde namens de BBB (10 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan zijn 2e vervanger (2e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Harold Hofstra bij afwezigheid.

Portefeuille Landbouw, Maritiem & Landelijk gebied

Jan Klopman heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Landbouw
  • Agrofood
  • Landbouw meerdere smaken
 • Visserij
 • Maritieme strategie
  • Flevokust haven
  • Kornwerderzand
  • Conference of Peripheral Maritime Regions
 • Provinciaal Programma Landelijk gebied (PPLG)
 • Coördinerend portefeuillehouder Stikstof
 • Vitaal Platteland
  • Fonds vitaal Platteland
 • Lelystad Airport incl OMALA
 • Coördinatie regio Zwolle
 • Coördinatie regio EHZ
 • ICT en digitale zaken (waaronder digitalisering)
 • IPO bestuurlijke adviescommissies:
  • Landelijk Gebied
  • Hulpstructuur NPLG
Download

Portretfoto Jan Klopman

jpg - 4,45 MB
Open de jpg

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Penningmeester piratenkoor Blauwbaarden 2018-heden
 • Algemeen bestuurslid Flevo’s Mannenkoor 2023- heden