Woo-verzoek Windpark Hanze

Datum besluit

23 januari 2024

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot alle correspondentie over Windpark Hanze, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken met toepassing van de weigeringsgrond uit de artikelen 5.1 of 5.2 van de Woo.

Bijgevoegd

  • Woo besluit inclusief inventarisatielijst
  • Documenten
Download

Besluit

pdf - 625,70 kB
Open de pdf
Download

Documenten

PDF - 144,61 MB
Open de PDF