Reactienota ingediende zienswijzen

Op 18 oktober ontvingen de indieners van een zienswijze persoonlijk antwoord. Heeft u deze nog niet gelezen of wilt u de reactienota nalezen? Op de projectpagina Spuiweg vindt u de pdf van de reactienota. Omdat de gebruikte termen soms uitleg nodig hebben, staat op de website van de provincie een verklarende begrippenlijst die steeds wordt aangevuld.

Op basis van onderzoeken uit de verkenningsfase (2021) is een (bestuurlijk) voorkeursalternatief aan de oostzijde van Urk vastgesteld. De komende periode wordt het voorkeursalternatief en de drie andere alternatieven verder onderzocht. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in de uitwerking van het MER (milieueffectrapportage). Er komen nog verschillende terinzageleggingen voordat de nieuwe ontsluitingsweg kan worden aangelegd in 2027/2028. Omdat het belangrijk is dat bewoners, bedrijven en belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen, vindt u in deze nieuwsbrief regelmatig nieuws over de besluitvorming en de verschillende bijeenkomsten die dit jaar worden georganiseerd.