Aanvraag tot vaststelling (subsidiebedrag hoger dan € 25.000)

Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van de activiteiten dient u een verzoek tot vaststelling in bij de provincie. In de beschikking staat precies voor welke datum het verzoek bij ons binnen moet zijn. Heeft u een subsidie van € 25.000 of hoger ontvangen? Maak dan gebruik van één van onderstaande formulieren.

Formulieren voor organisaties

Formulieren voor burgers

Formulieren voor MKB MIT

Hoe het formulier werkt

  1. Open het formulier verzoek tot subsidievaststelling en beantwoord de vragen. Een aantal vragen is verplicht.
  2. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post versturen.
  3. Na ontvangst door de provincie ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
  4. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie via het formulier aanvullen subsidieaanvraag.
  5. Binnen 22 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.
  6. Wanneer wij deze termijn overschrijden, zonder de termijn te hebben verlengd, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Handige links