Natuurnetwerk Nederland (NNN)

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Eerst heette dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN heeft als doel de natuur te behouden en te versterken. Daarbij zijn verbindingen tussen de gebieden van groot belang. Samen met gebiedspartners zetten wij ons in voor een gevarieerde natuur die aansluit bij de Flevolandse bodem- en milieuomstandigheden.

Begrenzing en spelregels

Welke Flevolandse gebieden onderdeel zijn van het NNN staat vastgelegd in de Omgevingsverordening Flevoland. In deze verordening staan ook de spelregels EHS (pdf, 2,8 MB) en een beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden. Dit zijn de te beschermen actuele en potentiële natuurwaarden van natuurgebieden in het NNN. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt volgens de Spelregels EHS getoetst of er sprake is van significante aantasting van deze waarden. De actuele begrenzing van het NNN in Flevoland is te zien op de kaart Natuurnetwerk Nederland. De wezenlijke kenmerken en waarden vindt u onder het tabblad ‘Wezenlijke kenmerken en waarden' door te klikken op een natuurgebied binnen het NNN.

Natuurcompensaties

Sinds 2009 houdt provincie Flevoland bij of het NNN verandert. Als de provincie natuur kwijtraakt, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, zorgen we ervoor dat er in een ander gebied natuur terugkomt. Dit staat op ruimtelijkeplannen.nl. In de Omgevingsverordening Flevoland zijn de voorwaarden voor natuurcompensaties uitgewerkt. In onderstaande tabel leest u welke projecten het NNN hebben aangetast en hoe de natuur gecompenseerd is. Het type natuur dat bij de natuurcompensaties gerealiseerd wordt, vindt u terug in het Natuurbeheerplan. De compensatie die voorzien was in het voormalige Oostvaarderswold, wordt op andere plekken gerealiseerd via Nieuwe Natuur. Alle aantastingen en compensaties staan op de overzichtskaart Natuurcompensatie en -aantasting. Op deze kaart vindt u ook de zoekgebieden compensatie en kiekendieffoerageergebied, vanuit de openstaande compensatie opgave Oostvaarderswold.

Projectnaam Aantasting Compensatie
Uitbreiding Forellenvisvijver Hollandse Hout X X
Reconstructie kruising Gooiseweg- Gooimeerdijk Oost X X
Uitbreiding activiteiten Kemphaan Almeerderhout X X
Vestiging horeca Larserplein X X
Verplaatsing Flevo-manege Wisentbos X X
Realisatie scoutinglandgoed X X
Uitbreiding zwembad ’t Bun X X
Realisatie sportpark Buitenhout X X
Recreatieve ontwikkelingen in Hollandse Hout en Horsterwold 1, 2, 3  X
Aanleg parallelweg Hanzeweg/ontwikkeling Landgoed Wildrijck X X
Asielzoekerscentrum De Bosruiter X X
Baanverdubbeling Waterlandseweg 1, 2 X
Ontwikkeling natuurdierenbegraafplaats X X
Project 'wonen en werken met zorg' X X
Aanleg van een tankstation langs de N307/Bijlweg X X
Nieuwe Natuur Oostkant Dronten X X
Omvorming rotonde Ganzenweg-Knardijk naar ongelijkvloerse kruising X X

Is de kaart niet goed zichtbaar? Open de kaart in een groter scherm.