Natuurnetwerk Nederland

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk heeft als doel om de natuur in de provincie te beschermen. Daarbij zijn verbindingen tussen de gebieden van groot belang. Samen met gebiedspartners  zetten we ons in voor een gevarieerde natuur die aansluit bij de Flevolandse bodem- en milieuomstandigheden.

Begrenzing en spelregels

Welke gebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland is vastgelegd in de verordening voor de fysieke leefomgeving. Onderdeel van deze verordening zijn de spelregels EHS. De verordening en spelregels zijn te vinden op overheid.nl. In onderstaande documenten staan de belangrijke kwaliteiten van de gebieden weergegeven.

Natuurcompensaties

Sinds 2009 houdt provincie Flevoland bij of het Natuurnetwerk Nederland verandert. Als dit het geval is en we een deel van onze natuur kwijtraken door bijvoorbeeld de aanleg van de weg, dan zorgen we ervoor dat in een ander gebied een compensatie komt voor deze natuur. Dit wordt vastgelegd op ruimtelijkeplannen.nl. In de spelregels EHS zijn de voorwaarden voor natuurcompensaties uitgewerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van projecten die het Natuurnetwerk Nederland hebben aangetast en waarvoor natuurcompensatie heeft plaatsgevonden. Het type natuur dat bij de natuurcompensaties gerealiseerd wordt, kunt u terugvinden in het Natuurbeheerplan. Alle aantastingen en compensaties staan op de overzichtskaart Natuurcompensatie. De compensatie die voorzien was in het voormalige Oostvaarderswold, wordt op andere plekken gerealiseerd via Nieuwe Natuur.

ProjectnaamAantastingCompensatie
Uitbreiding Forellenvisvijver Hollandse HoutXX
Reconstructie kruising Gooiseweg- Gooimeerdijk OostXX
Uitbreiding activiteiten Kemphaan AlmeerderhoutXX
Vestiging horeca LarserpleinXX
Verplaatsing Flevo-manege WisentbosXX
Realisatie scoutinglandgoedXX
Uitbreiding zwembad ’t BunXX
Realisatie sportpark BuitenhoutXX
Recreatieve ontwikkelingen in Hollandse Hout en Horsterwold1, 2, 3 X
Aanleg parallelweg Hanzeweg/ontwikkeling Landgoed WildrijckXX
Asielzoekerscentrum De BosruiterXX
Baanverdubbeling Waterlandseweg1, 2X
Ontwikkeling natuurdierenbegraafplaatsXX