Natuurnetwerk Nederland

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk heeft als doel om de natuur in de provincie te beschermen. Daarbij zijn verbindingen tussen de gebieden van groot belang. Samen met gebiedspartners  zetten we ons in voor een gevarieerde natuur die aansluit bij de Flevolandse bodem- en milieuomstandigheden.

Begrenzing en spelregels

Welke gebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland is vastgelegd in de verordening voor de fysieke leefomgeving. Onderdeel van deze verordening zijn de spelregels EHS. De verordening en spelregels zijn te vinden op overheid.nl. Op Natuurnetwerk Nederland (deze link opent in een nieuw venster) zijn de belangrijke kwaliteiten van de natuurgebieden weergegeven.

Natuurcompensaties

Sinds 2009 houdt provincie Flevoland bij of het Natuurnetwerk Nederland verandert. Als dit het geval is en we een deel van onze natuur kwijtraken door bijvoorbeeld de aanleg van de weg, dan zorgen we ervoor dat in een ander gebied een compensatie komt voor deze natuur. Dit wordt vastgelegd op ruimtelijkeplannen.nl. In de spelregels EHS zijn de voorwaarden voor natuurcompensaties uitgewerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van projecten die het Natuurnetwerk Nederland hebben aangetast en waarvoor natuurcompensatie heeft plaatsgevonden. Het type natuur dat bij de natuurcompensaties gerealiseerd wordt, kunt u terugvinden in het Natuurbeheerplan. Alle aantastingen en compensaties staan op de overzichtskaart Natuurcompensatie. De compensatie die voorzien was in het voormalige Oostvaarderswold, wordt op andere plekken gerealiseerd via Nieuwe Natuur.

Projectnaam Aantasting Compensatie
Uitbreiding Forellenvisvijver Hollandse Hout X X
Reconstructie kruising Gooiseweg- Gooimeerdijk Oost X X
Uitbreiding activiteiten Kemphaan Almeerderhout X X
Vestiging horeca Larserplein X X
Verplaatsing Flevo-manege Wisentbos X X
Realisatie scoutinglandgoed X X
Uitbreiding zwembad ’t Bun X X
Realisatie sportpark Buitenhout X X
Recreatieve ontwikkelingen in Hollandse Hout en Horsterwold 1, 2, 3  X
Aanleg parallelweg Hanzeweg/ontwikkeling Landgoed Wildrijck X X
Asielzoekerscentrum De Bosruiter X X
Baanverdubbeling Waterlandseweg 1, 2 X
Ontwikkeling natuurdierenbegraafplaats X X
Project 'wonen en werken met zorg' X X