Betekenis

Flevoland is van en voor ons allemaal. Ons gebied is altijd in ontwikkeling. De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. De Omgevingsvisie geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Bijvoorbeeld hoe zorgen we in de toekomst voor onze energievoorziening? Of hoe willen we samen wonen, werken en leven in Flevoland? Dit kunt u lezen bij de opgaven.

Nieuwe inzichten

In de Omgevingsvisie staat niet precies beschreven wat, waar en wanneer moet komen. We houden rekening met nieuwe inzichten, want morgen weten we meer dan vandaag. Met de Omgevingsvisie zetten we de koers uit voor de lange termijn. Stap voor stap werken we dit uit en realiseren we onze ambities. Door deze aanpak kunnen we adequaat reageren op nieuwe inzichten en mogelijkheden. Oftewel koersvast voor de lange termijn en lenig op de korte termijn.

Inzet van velen

Minstens zo belangrijk is de manier waarop we met elkaar aan de toekomst van Flevoland werken. De toekomst is afhankelijk van de inzet van velen: inwoners, organisaties, ondernemers, overheden. De Omgevingsvisie is een uitnodiging van het provinciaal bestuur van Flevoland aan iedereen die wil bijdragen. Samen vormen we de omgeving van deze visie: de Omgevingsvisie FlevolandStraks.