Incidentele subsidie

Incidentele subsidies worden verstrekt op basis van artikel 4.23 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zijn bedoeld voor activiteiten die provincie Flevoland niet van te voren heeft zien aankomen. In de beschikking wordt bepaald dat de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF) geheel of gedeeltelijk van toepassing is. Wilt u als organisatie of persoon een subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier incidentele subsidies.

Hoe het formulier werkt

  1. Open het formulier en beantwoord de vragen. Een aantal vragen is verplicht.
  2. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post versturen. Na het invullen van het formulier dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  3. Na ontvangst door de provincie ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
  4. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie.
  5. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.