Schoon en veilig drinkwater

Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat er in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is voor alle Flevolanders en water ‘op maat’ voor bedrijven. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van (grondwater)bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening ligt bij de provincie.

Juiste beslissingen nemen

Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater wil Flevoland nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen voor de komende eeuw.

Drinkwater

Daarom heeft het college besloten om een drinkwaterplan te maken. Hierin werkt zij uit hoe de voorraad grondwater in Flevoland wordt ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening en welke andere bronnen er zijn voor de drinkwatervoorziening. Het drinkwaterbedrijf Vitens en de buurprovincies worden hierbij betrokken. Naast dat we kijken naar beschikbare bronnen is ook de vraagzijde van drinkwater belangrijk. Welke innovaties en maatregelen voor waterbesparing kunnen we in Flevoland benutten? Waterbesparing en innovatie zijn belangrijk om zo lang mogelijk met de beschikbare voorraad grondwater te doen.

3 sporen

3 sporen vormen de basis van het nieuwe drinkwaterbeleid:

  • Maximaal inzetten op waterbesparing en waterbewustzijn (bij drinkwaterbedrijf, huishoudens en bedrijven),
  • Innovaties doorvoeren en alternatieve bronnen ontwikkelen,
  • Beschermen van de voorraad zoet grondwater.