Schoon en veilig drinkwater

Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat er in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is voor alle Flevolanders en dat de kwaliteit van het water bepalend is voor het gebruik. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van (grondwater)bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening ligt bij de provincie.

Juiste beslissingen nemen

Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater, wil Flevoland nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen. Zo zorgen we voor schoon en veilig drinkwater voor huidige én toekomstige generaties. Daarom hanteert het waterprogramma, waarin het drinkwaterbeleid is vastgesteld, een doorkijk tot het jaar 2100.

Het waterprogramma: 3 sporen beleid

In het waterprogramma is het drinkwaterbeleid vastgesteld. Door de gehanteerde doorkijk tot het jaar 2100 worden ook toekomstige uitdagingen en doelstellingen meegenomen in het hedendaagse beleid. Het drinkwaterbeleid heeft 3 sporen, die gelijktijdig worden uitgewerkt en uitgevoerd:

  • Maximaal inzetten op waterbesparing en waterbewustzijn;
  • Innovaties doorvoeren en alternatieve bronnen ontwikkelen;
  • Beschermen van de voorraad zoet grondwater.